fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Merkez bankası forex, finansal sistemin genel istikrarına katkıda bulunurken, devam edilebilir ekonomik büyüme adına enflasyonun korunmasından esas olarak sorumludur. Merkez bankaları gerekli gördüklerinde, tanımlanan “Para Politikası Çerçevesi” doğrultusunda finansal piyasalara müdahale edebilirler. Bu tür bir politikanın uygulanması, gerçekleşen döviz hareketlerinden yararlanmak isteyen forex yatırımcıları tarafından büyük ölçüde takip edilir ve beklenir.

Bu makale, büyük merkez bankalarının rollerine ve politikalarının küresel forex piyasasını nasıl etkilediğini incelemektedir.

Merkez Bankası Forex Nedir?

Merkez Bankaları, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından ticari bankacılık sektörlerini yönlendirmeye yardımcı olmak, merkez bankası faiz oranlarını belirlemek ve ülke genelinde finansal istikrarı teşvik etmek için kullanılan bağımsız kuruluşlardır.

Merkez bankaları aşağıdakileri kullanarak finansal piyasaya müdahale edebilir:

  • Açık piyasa işlemleri: Açık piyasa işlemleri (APO), bankacılık sistemindeki para miktarını genişletmek veya daraltmak amacı ile hükümetlerin açık piyasada devlet tahvillerini (tahvilleri) alıp sattığı zamanı tanımlar.
  • Merkez bankası oranı: Genellikle indirim veya federal fon oranı olarak adlandırılan merkez bankası oranı, ekonomik aktiviteyi yükseltmek için veya azaltmak amacı ile para politikası komitesi tarafından belirlenir. Bu sezgisel görünebilir, ancak aşırı ısınan bir ekonomi enflasyona yol açar ve merkez bankalarının orta bir seviyede tutmayı amaçladığı şey budur.

Merkez bankaları da son çare olarak borç veren olarak hareket izleyebilir. Bir hükümetin mütevazı bir borcunun GSYİH’ya oranı varsa ve bir tahvil ihalesi yolu ile para toplayamazsa, merkez bankası geçici likidite sıkıntısını gidermek için hükümete borç sağlayabilir.

Son kredi mercii olarak bir merkez bankasına sahip olmak, yatırımcı güvenini yükseltir. Yatırımcılar, hükümetlerin borç yükümlülüklerini yerine getirme konusunda daha rahat ve bu, hükümetin borçlanma maliyetlerini düşürmede yardımcı olur.

Başlıca Merkez Bankaları

Federal Rezerv Bankası (Amerika Birleşik Devletleri)

Federal Rezerv Bankası veya “Fed”, Trienal Central Bank Survey, 2016’ya göre dünyanın en çok işlem alan para birimine başkanlık ediyor. Fed’in eylemlerinin yalnızca ABD doları için değil, diğer para birimleri için de sonuçları var. Bankanın eylemleri bu nedenle büyük ilgiyle takip ediliyor. Fed, istikrarlı fiyatlar, maksimum sürdürülebilir istihdam ve ılımlı uzun vadeli faiz oranlarını hedefliyor.

Federal Rezerv Bankası (Amerika Birleşik Devletleri)

Avrupa Merkez Bankası (Avrupa Birliği)

ECB, Euro’nun değerinin korunmasına ve fiyat istikrarının sağlanmasına öncelik vermektedir. Euro, dünyada en çok dolaşan ikinci para birimidir ve bu sebeple forex yatırımcıları tarafından yakın ilgi görmektedir.

İngiltere bankası

İngiltere Merkez Bankası, Birleşik Krallık’ın merkez bankası olarak faaliyet göstermektedir ve iki amacı vardır: parasal istikrar ve finansal istikrarı sağlamak. Birleşik Krallık, finans sektörünü düzenlerken bir “tepe” olan Mali Davranış Otoritesi (FCA) ve diğeri İhtiyati Düzenleme Otoritesi (PRA) olan bir Twin Peaks modeli kullanarak çalışır. İngiltere Merkez Bankası, bu tür firmaların yeterli sermayeye sahip olmalarını ve yeterli risk kontrollerine sahip olmalarını şart koşarak finansal hizmetleri ihtiyatlı bir şekilde devam ettirir.

Japonya Bankası

Japonya Merkez Bankası, fiyat istikrarına ve ödeme ve uzlaştırma sistemlerinin istikrarlı işleyişine ilk öncelik vermiştir. Japonya Merkez Bankası, ekonomiyi canlandırmak için sert bir girişimde faiz oranlarını sıfırın (negatif faiz oranları) altında tutmuştur. Negatif faiz oranları, bireylerin borç para almalarına izin sağlar, ancak yatırımcılar, bir ücrete tabi olacağı için para yatırma konusunda caydırılır.

Merkez Bankası Sorumlulukları

Merkez bankaları, kamu yararına hizmet etmek amacı ile bir görevi yerine getirmek üzere kurulmuştur. Sorumluluklar ülkeler arasında farklılık gösterebilse de ana sorumluluklar aşağıdakileri şekildedir:

1) Fiyat istikrarını sağlamak ve devam ettirmek: Merkez bankalarının görevi para birimlerinin değerini korumaktır. Bu, ekonomide mütevazı bir enflasyon düzeyini koruyarak yapılır.

2) Finansal sistem istikrarını teşvik etmek: Merkez bankaları, finans sektöründeki sistemik riski düşürmek için ticari bankaları bir dizi stres testine tabi tutar.

3) Bir ekonomide dengeli ve sürdürülebilirliği teşvik etmek: Genel olarak, bir ülkenin ekonomisini canlandırabileceği iki ana yol vardır. Bunlar Maliye politikası (hükümet harcamaları) veya para politikası ( merkez bankası müdahalesi ) yolu ile olur. Hükümetler bütçelerini tükettiğinde, merkez bankaları ekonomiyi canlandırmak için para politikasını başlatabilir.

4) Mali kuruluşları denetleme ve düzenleme: Merkez bankaları, ticari bankaları kamu yararına düzenlemek ve denetimi ile görevlidir.

5) İşsizliği en aza indirme: Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyümenin yanı sıra, merkez bankalarının işsizliği en aza indirmede çıkarlar söz konusu olabilir. Bu, Federal Rezerv’in hedeflerinden biridir.

Merkez Bankaları Forex Piyasasını Nasıl Etkiler?

Forex yatırımcıları, merkez bankasının faiz oranlarını yükseltme veya düşürme olasılığının olup olmadığına dair ipuçları aramak için çoğunlukla merkez bankası başkanı tarafından kullanılan dili değerlendirir. Oranlarda bir artış/düşüş önermek için yorumlanan dile Hawkish/Dovish denir . Bu ince ipuçları “ileriye dönük rehberlik” olarak ifade edilir ve forex piyasasını hareket ettirme potansiyeline sahiptir.

Merkez bankasının faiz artırımı döngüsüne girmek üzere olduğuna inanan yatırımcılar, bu para birimi lehine uzun bir ticaret gerçekleştirecek, merkez bankasından güvercin bir duruş bekleyen yatırımcılar para birimini açığa çıkarmaya çalışacaklar.

Merkez bankası faiz oranlarındaki hareketler, yatırımcılara iki ülkenin para birimleri arasındaki faiz oranı farkına dayalı olarak bir taşıma ticareti yoluyla ticaret yapma fırsatları sağlar. Carry yatırımcıları, yüksek getirisi olan bir para birimini düşük getirisi olan bir para birimine karşı takas etmek için gecelik faiz almayı ararlar.

Yorum Bırakın